Resistancen skal være et dedikeret fællesskab der inspirerer til kærlighed, udvikling, og go’ griner

Hvad mener vi egentlig med:

– Vi dedikerer os til at udleve logens kerneværdier

– Vi altid går hele vejen – og så et skridt til

– Alle beslutninger bliver ført ud i livet

– Vi stiller forventninger til hinanden

– Vi følger vedtægterne

– Et fællesskab med værdier, der motiverer os selv og andre mennesker

– Et fællesskab i bredere forstand, der tager ansvar for omverdenen

– Et fællesskab af ligestillede brødre med tætte relationer for livet

– Et fællesskab, der påtager sig ansvar for hinanden

– At være rummelig og anerkendende over for forskelligheder i gruppen

– At sårbarhed bliver mødt med forståelse og accept

– Ærlighed, selv når den ikke er rar at høre

– Tillid til at vi er der for hinanden

– At drage omsorg for hinanden

– Forskelligheder, der inspirerer alle brødre til nye oplevelser og verdenssyn

– Personlig udvikling for hver enkelt broder

– Den enkeltes bidrag til logens udvikling

– Logens bidrag til omverdenens udvikling

– At logen aldrig er et færdigt projekt

– At have lange og intense diskussioner om ligegyldige emner

– Helt grundlæggende at have det sjovt

– At turde være åndssvage over for hinanden

– At skabe nye og spændende oplevelser sammen

– At kunne tage pis på hinanden

Følg med i hvad vi laver

[insta-gallery id="1"]